OVER ONS

De NieuweWeme Groep bestaat uit een aantal bedrijven, die ieder voor zich complete producten kunnen ontwikkelen, engineeren, produceren en distribueren. De zeer verschillende productengroepen binnen deze bedrijven, zorgen voor een sterke marktpositie voor de gehele NieuweWeme Groep.


Strak geleid, altijd zoekend naar opportunity’s, met respect voor de mens en de wereld, en altijd volgens dé stelregel binnen alle bedrijven: E=MC². Een breed scala aan bedrijven, die ieder voor zich uitblinken in daar waar ze voor staan: klant gedreven!!  Besturingen in de ruimste zin van het woord is de verbindende factor:

 

  • Mechanisch
  • Elektrisch
  • Pneumatisch
  • Hydraulisch
  • Software technisch

 

Door de onderlinge samenwerking is het mogelijk van eenvoudige samengestelde (sub)assembly’s tot grote (containerized) installaties te engineeren, te produceren en te leveren, zonder tussenkomst van derden.

Dit kan “ex-works”, of gemonteerd en in bedrijf gesteld “all over the world”